Reprezentowany przez nas Klient wziął udział w postępowaniu przetargowym dotyczącym rozbudowy szpitala powiatowego. Wybór jego oferty, uznanej za najkorzystniejszą w postępowaniu, został zaskarżony przez innego oferenta.

Konkurencyjny wykonawca zarzucił zamawiającemu, że dokonał wyboru oferty niezgodnej z wymaganiami SIWZ. Podstawą odwołania oferenta było stanowisko, że nasz Klient zastosował w ofercie nieprawidłową stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Oferent argumentował, że w skład przedmiotu zamówienia wchodziła m.in. instalacja gazów medycznych, która podlega opodatkowaniu w wysokości 8%, w związku z czym powinna zostać ona uwzględniona przy opodatkowaniu całej oferty.

Sprawa poddana została analizie ekspertów z działu inwestycyjnego oraz podatkowego DSK.

Kompleksowe podejście do problemu oraz zaangażowanie ekspertów z kilku dziedzin pozwoliło na właściwą analizę oraz zastosowanie rozwiązań, które finalnie doprowadziły do uzyskania przez naszego Klienta przedmiotowego zamówienia.

Klienta reprezentowali: Marta Dziewulska i Marcin Palusiński.

Dokładny opis tego case study znajduje się tutaj.