Inwestycje budowlane

Wsparcie w postępowaniach przetargowych

Reprezentacja przed KIO

Obsługa kontraktów budowlanych (FIDIC)

Inwestycje budowlane - rozstrzyganie sporów

Obsługa deweloperów

Odnawialnie źródła energii

Due diligence

Budownictwo kubaturowe i przemysłowe

Partnerstwo publiczno-prywatne

Sprawy administracyjne - nieruchomości

Doradztwo podatkowe

Pracujemy jako integralna część zespołu inwestora lub wykonawcy

Nie jesteśmy jedynie zewnętrznymi konsultantami, skupionymi na swojej wąskiej specjalizacji. Patrzymy na inwestycje całościowo. Wraz z wiedzą prawną, otrzymasz od nas:
 • business insight – znajomość branży budowlanej i doświadczenie zdobyte podczas wielu zrealizowanych inwestycji
 • kompleksowość działania:
  • w zespole mamy prawników i inżynierów
  • dostarczamy rozwiązania i analizy uwzględniające aspekty prawne, techniczne, kosztowe, ekonomiczne; przygotowujemy wyceny
 • focus na cele klienta – obsługa prawno-techniczna jest nakierowana na konkretny interes klienta, bieżące monitorowanie przebiegu i stanu realizacji zadań
 • elastyczność działania – klientom zapewniamy:
  • swobodę w zastępowaniu osób realizujących zadania, z zachowaniem niezakłóconego przepływu informacji
  • nowoczesne środki komunikacji dostosowane do potrzeb klienta

Zaufali nam

 • Mostostal

 • PORR

 • Lafrentz Polska

 • IC-L INGENIEUR CONSULTING

 • Lafrentz Development

 • Mota-Engil Central Europe

 • Eurovia Polska

 • Salini Polska

 • Toto

 • Polaqua

 • SLX

 • Vastint

 • Budimex

 • Jaxa-Pol

 • WPIP

 • Mostostal Warszawa

 • Pol-Bud

Zrealizowane projekty

  Group 5519
 • Obsługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji ponad 20 kontraktów na budowę odcinków dróg ekspresowych i autostrad. Wartość robót, których dotyczyły nadzorowane projekty wynosiła od 110 do 800 mln zł.

 • Obsługa prawno-inżynieryjna dwóch kontraktów na budowę dróg, o łącznej wartości robót wynoszącej 895 mln zł, dla wiodącej spółki w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego (spółka z kapitałem hiszpańskim).

 • Współpraca przy realizacji trzech kontraktów dotyczących budowy dróg ekspresowych o łącznej wartości robót 862 mln zł. Wykonawcą robót była jedna z największych europejskich grup budowlanych (kapitał włoski), realizująca w Polsce m. in. inwestycje drogowe, mostowe, kolejowe. W prace zaangażowani byli prawnicy, inżynierowie i kosztorysanci z zespołu DSK.

 • Proces sądowy i zawarcie ugody z zamawiającym publicznym w ramach roszczenia rebus sic stantibus, pozwalającej klientowi na oszczędność w wysokości około 80 mln zł. Naszym klientem był lider na rynku budowlanym, należący do hiszpańskiej grupy kapitałowej, realizujący inwestycje kubaturowe, energetyczne, przemysłowe, infrastrukturalne.

 • Opracowanie koncepcji, przygotowanie i prowadzenie procesu sądowego przeciwko Skarbowi Państwa. Sprawa dotyczyła roszczeń o dodatkową płatność dla wykonawcy w związku z realizacją inwestycji drogowej o wartości około 400 mln zł. Reprezentowaliśmy interesy dużej spółki z kapitałem hiszpańskim.

 • Prawnicy DSK stali się częścią zespołu realizującego kontrakty na rozbudowę części morskiej i lądowej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego. Wykonawca robót - jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, wchodząca w skład międzynarodowej grupy z siedzibą w Austrii realizuje kontrakty o łącznej wartości około 1,7 mld zł.

Kim są nasi klienci

Inwestorzy Wykonawcy i podwykonawcy Deweloperzy Budownictwo kubaturowe Budownictwo infrastrukturalne Budownictwo przemysłowe Projektanci Energetyka OZE Hydrotechnika