Kolejne dni przynoszą następne informacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami. Minister Finansów zapowiedział wydanie rozporządzenia w sprawie opodatkowania kryptowalut podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Bezczynny nie pozostał także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, gdyż pojawiły się kolejne interpretacje indywidualne dotyczące opodatkowania kryptowalut.

 Dużo kontrowersji przyniósł komunikat, który pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów 4 kwietnia 2018 roku dotyczący zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami. Szczególnie znamienne stało się opodatkowanie obrotu kryptowalutami podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pisaliśmy o tym w artykule Podatkowe rozliczenie obrotu kryptowalutami oraz Kryptowaluty – problemy (nie) do rozwiązania w obecnym stanie prawnym? 

Obrót kryptowalutami jednak bez PCC…

Obciążenie sprzedaży lub zamiany kryptowalut podatkiem od czynności cywilnoprawnych prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w tym podatku w wielu sytuacjach. Rodzi to duże niedogodności po stronie podatnika z uwagi na powstanie niekiedy ogromnego obciążenia podatkowego, ale również i w zakresie właściwego wykazywania takich czynności cywilnoprawnych w deklaracjach podatkowych. Minister po dużym oburzeniu wywołanym publikacją opracowania, zapowiedział łagodne traktowanie podatników obiecując też wydanie stosownego komunikatu do końca kwietnia br. Na moment publikacji tego artykułu komunikat taki się jeszcze nie ukazał, ale Minister zapowiedział wprowadzenie zmian do systemu prawnego.

Minister Finansów ma wydać rozporządzenie o czasowym wstrzymaniu poboru podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie handlu kryptowalutami. Oznacza to, że pomimo faktu powstania obowiązku podatkowego w zakresie obrotu kryptowalutami w PCC, taki podatek nie będzie pobierany przez organy podatkowe. Teoretycznie projekt rozporządzenia ujrzy światło dzienne w połowie czerwca tego roku.

…ale opodatkowany podatkami dochodowymi

Organy podatkowe ponownie potwierdziły, że w przypadku sprzedaży kryptowalut lub zmiany kryptowaluty na inną kryptowalutę powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, bowiem dojdzie do powstania przychodu ze sprzedaży prawa majątkowego. Zamiana kryptowaluty na inną kryptowalutę nie może być traktowana tak jak przewalutowanie, bowiem kryptowaluty nie są prawnie uznanym środkiem płatniczym w Polsce.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca, przychód po jego stronie powstanie nie tylko w sytuacji, gdy dojdzie do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, dokonania zapłaty kryptowaluta za towar lub usługę, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Należy zgodzić się również z Wnioskodawcą, iż nie można utożsamiać zamiany, czyli „przewalutowania” jednej kryptowaluty na inną, z przypadkiem przewalutowania tradycyjnej waluty (np. euro na PLN). Zamianę walut wirtualnych należy traktować analogicznie jak zamianę jakichkolwiek praw majątkowych (np. wierzytelności).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2018r. nr 0111-KDIB2-3.4010.33.2018.1.AZE

W tle pojawia się jednak pytanie dotyczące tego, w jakim zakresie można odnieść ustalenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamiany kryptowalut na gruncie podatku od towarów i usług do zasad opodatkowania takiej zamiany na gruncie podatków dochodowych.

Podsumowanie

Zasady opodatkowania kryptowalut wciąż budzą duże wątpliwości wśród podatników, zwłaszcza w sytuacji kiedy organy podatkowe same nie mają ustalonego stanowiska w tej sprawie.

Handlujesz kryptowalutami i nie wiesz jak opodatkować swoje przychody z tego tytułu? Odezwij się do nas, pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.