27 lutego 2023 r. Katarzyna Bartniak i Jędrzej Witaszczak, radcowie prawni z zespołu obsługi inwestycji i zamówień publicznych, przeprowadzili webinarium pt. Odpowiedzialność prawna projektanta, konsultanta, inspektora nadzoru oraz kierownika robót.

Szkolenie, zrealizowane dla grupy spółek projektowo-budowlanych, było adresowane do szerokiego grona inżynierów. Katarzyna i Jędrzej wyjaśnili kwestie ich odpowiedzialności w zakresie zawodowym, karnym i finansowym, w ramach wykonywanych obowiązków. Tłumaczyli jaką odpowiedzialność ponosi wobec inwestora (zamawiającego) wykonawca jako podmiot gospodarczy, a jakie każda z poszczególnych osób uczestniczących w realizacji danej inwestycji, zarówno na rynku prywatnym jak i zamówień publicznych.

Nasi eksperci wyjaśnili uczestnikom m.in. na co należy zwracać szczególną uwagę podczas wykonywania czynności zawodowych i dlaczego należy unikać rutynowych działań. Objaśnili także mechanizmy prawne chroniące zwłaszcza osoby zajmujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.