Katarzyna Bartniak

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

inwestycje budowlane, kontrakty infrastrukturalne, prawo korporacyjne, zamówienia publiczne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

angielski

 • Katarzyna jest radcą prawnym, ekspertem w zakresie prawa gospodarczego, handlowego i prawa zamówień publicznych
 • Wielokrotnie występowała przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i administracyjnymi a także Samorządowym Kolegium Odwoławczym
 • Świadczy bieżące doradztwo w sprawach dotyczących zamówień publicznych, w tym:
  • analizę i wyjaśnianie zapisów SIWZ
  • analizę i opiniowanie wzorów umów o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie umów konsorcjum oraz umów podwykonawczych
  • sporządzanie odwołań do KIO oraz przystąpień do toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia
  • sporządzanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenie korespondencji z zamawiającym
 • Posiada doświadczenie w zakresie opiniowania i negocjowania umów z podwykonawcami i dostawcami, a taże składania roszczeń do Zamawiającego
 •  Zapewnia wsparcie w sprawach korporacyjnych oraz w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy
 • Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim, ukończyła studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych oraz z zakresu funduszy Unii Europejskiej – również na UŁ
 • Prywatnie – interesuje się literaturą okresu międzywojennego, lubi podróże po Azji i uczy się języka koreańskiego

Wybrane doświadczenia

 • nadzór prawny nad inwestycjami: „ Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej 12”, Budowa archiwum państwowego w Bydgoszczy”, „ Budowa obwodnicy miasta Trzciel”. W szczególności: opiniowanie roszczeń Wykonawców składanych w oparciu o żółty FIDIC, sporządzanie Poleceń Inżyniera oraz Poleceń Zmiany, uczestnictwo w radach budowy oraz naradach technicznych, w spotkaniach z Zamawiającymi, opiniowanie umów oraz aneksów
 • nadzór prawny nad inwestycją „ Budowa trasy tramwajowej na Naramowice Etap I Pętla Wilczak do Naramowic” oraz „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka”. W szczególności sporządzanie i opiniowanie umów z Podwykonawcami, Dalszymi Podwykonawcami, prowadzenie negocjacji, składanie roszczeń do Zamawiającego, opiniowanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy
Katarzyna_Bartniak_DSK_Kanelaria