Tomasz Wojech uzyskał dla Klienta pozytywne rozstrzygnięcie organu odwoławczego.

Sprawa dotyczyła kluczowych dla Klienta danych na temat przetargu nieograniczonego, które nie zostały udostępnione mimo, że stanowiły informację publiczną.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.