Prowadzenie procesów sądowych dotyczących dużych inwestycji budowlanych wymaga nie tylko gruntownego przygotowania, ale także szybkiej reakcji na zmieniające się okoliczności.  

Tomasz Wojech uzyskał pozytywne dla Klienta rozstrzygnięcie organu odwoławczego. Sprawa dotyczyła kluczowych dla Klienta danych dotyczących przetargu nieograniczonego. Stanowiły one informację publiczną, a jednak nie zostały udostępnione. Zauważalna w ostatnich czasach próba ograniczania przez organy administracji publicznej dostępu do tego typu informacji, nie powinna stać się standardem. Kancelaria DSK podejmuje wszelkie możliwe działania podyktowane dobrem klientów, aby przeciwdziałać takim negatywnym zjawiskom. Zwłaszcza gdy – jak w opisywanej sprawie – wnioskowane dokumenty są niezbędne do prowadzenia procesu sądowego związanego z realizacją zamówień publicznych.

Tylko odpowiednia argumentacja i kompleksowość przyjętych rozwiązań oznacza skuteczność. Tym bardziej, że obecnie w przypadku wniosku o zobowiązanie do złożenia dokumentu w postępowaniu cywilnym, należy uprawdopodobnić brak możliwości jego samodzielnego uzyskania.