Dobra passa nie opuszcza specjalistów ds. zamówień publicznych DSK Kancelaria w ramach postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Jeden z naszych Klientów uczestniczył w przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie budową drogi ekspresowej. Jego oferta została sklasyfikowana na pierwszej pozycji w końcowym rankingu ofert, jednak została odrzucona przez zamawiającego z uwagi na rzekomo rażąco niską cenę i niezgodność z SIWZ. Klient postanowił skorzystać ze wsparcia DSK i odwołać się do KIO.

Tematyka odwołania była skomplikowana. W przypadku rażąco niskiej ceny, ciężar udowodnienia, że oferta jej nie zawiera ciąży na odwołującym się. Ostatecznie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, KIO przychyliła do stanowiska Kancelarii DSK.

Żeby przeczytać więcej, kliknij tutaj.