21 października 2021 r. przeprowadziliśmy warsztaty dla pracowników Pionu Zarządzania Wierzytelnościami Grupy ENEA.

Łukasz SzmitJustyna Rydzewska i Łukasz Lewandowski omówili praktyczne aspekty upadłości i restrukturyzacji oraz splatanie się trybu karnego i cywilnego w dochodzeniu roszczeń. Podczas szkolenia swoją wiedzą podzieliły się też Emilia Straburzyńska i Marta Lasota, które na co dzień współpracują z zespołem ENEA w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób. Prezentowana wiedza prawna przeplatała się z wiedzą praktyczną słuchaczy. Omawialiśmy studia przypadków, dzieliliśmy się najlepszymi praktykami wynikających z naszego doświadczenia i odpowiadaliśmy na pytania uczestników.