W ramach webinariów organizowane są dwa rodzaje spotkań:

1. Skierowane do pracowników / współpracowników firm IT – wyjaśniamy wpływ Polskiego Ładu na ich wynagrodzenia, pokazujemy dostępne opcje opodatkowania (np. stawki ryczałtu) i dajemy praktyczne wskazówki, jak bezpiecznie przejść na nową formę, jak wypełnić formalności, dochować terminów. Webinaria prowadzimy w języku polskim lub angielskim;

2. Indywidualne warsztaty i spotkania z właścicielami / udziałowcami / zarządami i menedżerami firm – na podstawie analizy danych firmy pomagamy w: wyborze formy opodatkowania, przejściu w wybraną formę (CIT estoński, prosta spółka akcyjna z ESOP, dotychczasowa forma z wdrożeniem ulg, inne), optymalizacji zatrudnienia i opodatkowania zarządu / wspólników (przygotowanie na wzrost składki zdrowotnej i przepisy o ukrytej dywidendzie).

 
Dla wszystkich, których nurtują pytania o to, kto zyska, a kto straci na Polskim Ładzie, lub która forma opodatkowania może być najlepsza w konkretnym przypadku – udostępniamy kalkulator podatkowy przygotowany przez doradców podatkowych DSK, prezentowany podczas szkoleń.

POLSKI ŁAD – KALKULATOR PODATKOWY 

 

Kontakt: Paweł Kuźmiak – p.kuzmiak@dsk-kancelaria.pl, Michał Jackowski – m.jackowski@dsk-kancelaria.pl, Marta Chorzępa-Starosta – m.starosta@dsk-kancelaria.pl