Justyna Peplinska

Stanowisko:

radca prawny

Obszary doradztwa:

ochrona płynności finansowej, prawo cywilne, prawo zobowiązań

Zespół:

zarządzanie wierzytelnościami

Języki:

angielski

 • Justyna kieruje pracami komórki procesowej działającej w ramach zespołu zarządzania wierzytelnościami
 • Specjalizuje się w prawie cywilnym – materialnym i procesowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań i postępowania egzekucyjnego; a także w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Zajmuje się odzyskiwaniem należności klientów indywidualnych oraz w ramach windykacji masowej
 • Zastępuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym e-Sądem, w także przed organami egzekucyjnymi oraz organami postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego
 • Wspiera klientów w postępowaniach mediacyjnych
 • Przygotowuje / opiniuje umowy dla podmiotów gospodarczych
 • Jest absolwentką prawa na WPiA UAM. Ukończyła aplikację radcowską przy OIRP Poznań oraz studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na WPiA UAM
 • W wolnym czasie chętnie gra w siatkówkę i gry planszowe, lubi układanie puzzli i ogrodnictwo balkonowe

Wybrane doświadczenia

 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości spółki i osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a także wniosków o otwarcie postępowania układowego i postępowania sanacyjnego
 • Przeprowadzenie badania due diligence spółki w obszarze prawnym dla inwestora
 • Uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty w postępowaniu przed słowackim sądem
 • Wsparcie klienta w sporze sądowym z towarzystwem ubezpieczeniowym zakończonym odzyskaniem środków zgromadzonych na rachunku bezpodstawnie potrąconych wskutek odstąpienia od umowy
 • Analiza prawna wpływu zmiany struktury właścicielskiej spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego na realizowane projekty unijne oraz umowy o powierzenie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej
Justyna-Rydzewska-DSK-Kancelaria