Dziś upływa termin na złożenie deklaracji podatkowej PIT-11 i PIT-4R. Przypominał o tym wczoraj Michał Kielerski w audycji radiowej Polska i świat na antenie PR1.

Jak wyjaśniał słuchaczom Michał, obowiązek ten dotyczy podatników, którzy w ubiegłym roku zatrudniali pracowników.

  • PIT-11 to dokument zawierający dane o dochodach podatnika i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, a także o potrąconych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pracodawcy muszą przekazać PIT-11 do urzędu skarbowego do końca stycznia, a do końca lutego – pracownikom. Deklaracja dla urzędu skarbowego wymaga formy elektronicznej, natomiast dla pracowników forma może być dowolna.
  • PIT-4R to informacja o zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych przez pracodawcę. Ta deklaracja nie jest przekazywana pracownikowi.

Za niezłożenie PIT-11 i PIT-4R w terminie grozi grzywna za wykroczenie skarbowe.