Skrupulatne badanie oferty wykonawcy i wnikliwa analiza składanych przez niego wyjaśnień pozwoliły kancelarii na właściwą analizę sprawy oraz zastosowanie skutecznych rozwiązań.

Nasz Klient brał udział, jako członek konsorcjum, w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez jedną z gmin dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przetarg dotyczył nadzoru nad budową odcinka drogi na terenie tej gminy. W jego wyniku, jako najkorzystniejsza została wybrana przez Zamawiającego konkurencyjna oferta. Oferta konsorcjum Klienta zajęła drugie miejsce wg punktacji.

Sprawa poddana została analizie ekspertów z działu inwestycyjnego DSK i znalazła swój finał w KIO. Kompleksowe podejście do problemu pozwoliło nam opracować argumentację, która znalazła uznanie Krajowej Izby Odwoławczej. Doprowadziliśmy do uwzględnienia odwołania konsorcjum naszego Klienta oraz wykluczenia wykonawcy, którego działania miały na celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

Zespołem kierowali Marta Dziewulska i Jakub Depa.

Szczegółowe case study znajdziesz tutaj.