W wyniku skutecznej reprezentacji ekspertów kancelarii DSK, Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła zarzuty kierowane w stosunku do oferty naszego Klienta. Jednocześnie, stanowisko naszych ekspertów w zakresie wykluczenia odwołującego się wykonawcy znalazło uzasadnienie w oczach KIO.

W ramach odwołania złożonego do Krajowej Izby Odwoławczej, nasz Klient spotkał się z zarzutem wprowadzenia w błąd zamawiającego. Zarzut sformułowany został przez konkurencyjnego wykonawcę, który podnosił, że ekspert wskazany w ofercie Klienta nie posiadał doświadczenia wymaganego do pełnienia danej funkcji.

Krajowa Izba Odwoławcza po zapoznaniu się z zaprezentowanym przez DSK stanowiskiem, oddaliła zarzuty kierowane  do naszego Klienta.

Jednocześnie KIO orzekła zasadność wykluczenia z postępowania odwołującego się wykonawcy. Przyjmując argumentację naszych ekspertów, przychyliła się do przedstawionego w tym zakresie stanowiska.

Całe case study przeczytasz tutaj.