2 lutego br. w Częstochowie, na zaproszenie tamtejszego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przybliżyliśmy przedsiębiorcom i innym zainteresowanym osobom (prawnikom i pracownikom zatrudnionym w jednostkach oświaty i służby zdrowia) problematykę RODO, głównie z punktu widzenia MŚP oraz mikroprzedsiębiorców, prowadzących na przykład działalność e-commerce.

Frekwencja na spotkaniu przeszła oczekiwania organizatorów. Nasza prezentacja, poświęcona podstawowym instytucjom wprowadzonym przez RODO, była urozmaicana konkretnymi pytaniami ze strony uczestników. Dzięki temu, prócz teoretycznych informacji, zarówno słuchacze jak i prowadzący, mogli zdobyć także niezbędne wiadomości na temat zagadnień wynikających z praktyki. Spotkanie było bardzo merytoryczne i niekiedy emocjonalne, ale zarazem praktyczne i pouczające. RODO wprowadza dla każdego około 20 nowych uprawnień w zakresie ochrony swoich danych – dla nas, jako prelegentów, ciekawe było więc spojrzenie z drugiej strony.

Cieszymy się, że mogliśmy przybliżyć wiedzę na temat nowych przepisów oraz zachęcamy do korzystania z naszych usług w tym zakresie.