Jakie regulacje wprowadza nowa ustawa AML dla podmiotów z branży pożyczkowej? Przepisy wprowadzone w 13 lipca 2018 roku ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, były tematem naszego szkolenia.

30 stycznia 2019 roku w Warszawie, zespół Kancelarii DSK przeprowadził szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla członków Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.

 W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia, jak:

  •  obowiązkowe i skuteczne elementy budowy systemu AML
  •  ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  •  środki bezpieczeństwa finansowego w identyfikowaniu i zapobieganiu ryzyku prania pieniędzy
  •  obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji oraz obowiązki dokumentowania i raportowania przez instytucje pożyczkowe
  •  szczególne środki ograniczające – nowe zasady stosowania
  •  kontrola instytucji pożyczkowych

PZIP dziękujemy za gościnę, a uczestnikom spotkania za aktywny udział!

AML_PZIP_podziękowania