23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie upoważnienia do wprowadzenia obowiązkowego split payment w Polsce. Poniżej przedstawiamy warunki, na których Polska będzie mogła wprowadzić obowiązkowy split payment.

Split payment został wprowadzony w 2018 roku jako fakultatywny sposób regulowania płatności przez przedsiębiorców. O podstawowych założeniach spit payment pisaliśmy w artykule Split Payment w Polsce oraz Split Paymet a egzekucyja komornicza.

Maj 2018 roku – Polska składa wniosek do KE o derogację

15 maja 2018 roku do Komisji Europejskiej wpłynęło pismo, w którym Polska wystąpiła z wnioskiem o derogację w odniesieniu do wymogów związanych z wystawianiem faktur VAT oraz wprowadzeniem obowiązkowego split payment w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na oszustwa, które są objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną.

Styczeń 2019 roku – KE publikuje projekt decyzji wykonawczej Rady

23 stycznia 2019 roku Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie obowiązkowego split payment w Polsce. W ramach motywów decyzji znajdziemy następujące założenia modelu obowiązkowej podzielonej płatności:

 •  będzie miał zastosowanie jedynie do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami podatku od towarów i usług – przedsiębiorcami;
 •  będzie dotyczył jedynie towarów i usług wymienionych w załączniku do decyzji;
 •  będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe.

Jednocześnie zakłada się:

 •  szybszy zwrot VAT na rachunek VAT;
 •  brak kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku VAT (brak prowizji i opłat);
 •  mechanizm będzie miał zastosowanie do wszystkich przedsiębiorców, w tym także tych, którzy nie mają w Polsce siedziby (tacy przedsiębiorcy będą musieli posiadać w Polsce rachunek bankowy).

Decyzja będzie miała wymiar czasowy – stosowanie decyzji ograniczono do okresu od 1 marca 2019 roku do 28 lutego 2022 roku. Oznacza to, że w tym okresie w Polsce będzie mógł funkcjonować obowiązkowy split payment. Ponadto Polska będzie miała 18 miesięcy od dnia w życie obowiązkowego split payment do przedstawienia Komisji sprawozdania na temat ogólnego wpływu środka na poziom oszustw związanych z VAT oraz na podatników, których będzie dotyczył obowiązkowy split payment.

W projekcie decyzji znajdziemy wykaz towarów i usług, których będzie mógł dotyczyć obowiązkowy split payment wraz z przypisanymi im symbolami PKWiU. Katalog jest długi, a znajdziemy w nim np.:

 • oprogramowanie, 
 • procesory, telefony, konsole do gier, aparaty, komputery, odpady, 
 • usługi budowlane,
 • usługi instalacyjne,
 • wyroby stalowe, złoto inwestycyjne, metale,
 • rury,
 • oleje, węgiel, brykiety,
 • części samochodowe.

Projekt decyzji oraz załącznika z wykazem towarów i usług można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019PC0010.

I co dalej?

Obecnie projekt decyzji jest w fazie negocjacji. Po ogłoszeniu decyzji Polska będzie mogła wprowadzić przepisy dotyczące obowiązkowego split payment. Czekamy z niecierpliwością na oficjalne komunikaty i projekty legislacyjne.

***

W przypadku pytań dotyczących split payment, zapraszamy do kontaktu:

Marcin Palusiński: m.palusinski@dsk-kancelaria.pl

Marta Chorząpa-Starosta: m.starosta@dsk-kancelaria.pl