Rok 2021 w Dziale Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK rozpoczął się pod znakiem PZP.

Kinga Kozłowska-Witek i Anna Loch przeprowadziły szkolenia z nowej ustawy prawo zamówień publicznych na zlecenie czołowego polskiego dostawcy systemów audiowizualnych – wieloletniego i doświadczonego uczestnika postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Szkolenie on-line, podzielone na 2 bloki / 3 dni, objęło swoim zakresem całość procesu:

  • przystąpienie do zamówienia
  • etap przetargowy
  • realizację zamówienia.

To, co szczególnie cenimy sobie w prowadzonych szkoleniach i webinariach, to wspólne podsumowania, wnioski i pytania. Pozwalają nam one często poznać ciekawe case’y oraz zapoznać się z wątpliwościami i trudnościami, z którymi nasi klienci mierzą się w praktyce.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniem dopasowanego do Waszych potrzeb – chętnie je dla Państwa przygotujemy.

Zapraszamy do kontaktu z Martą Dziewulską, kierującą zespołem obsługi inwestycji i zamówień publicznych: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl.