5 lat minęło… Marta Dziewulska i Jakub Depa w „pięciu słowach” charakteryzują kierowany przez siebie zespół.

Dział Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK to pełni pasji, zaangażowani ludzie nastawieni na nieszablonowe i kreatywne rozwiązania. Sprzyja temu skład zespołu – to nie tylko prawnicy, ale też inżynierowie, rozliczeniowcy, specjaliści od kosztorysowania i harmonogramowania.

Pracę działu koordynują Jakub Depa i Marta Dziewulska, którzy realizują się zawodowo w obszarze budownictwa i zamówień publicznych od ponad 10 lat.

W portfolio naszych klientów znajdują się duże firmy budowlane (zajmujące czołowe miejsca w rankingach branżowych) oraz średnie (często rodzinne) przedsiębiorstwa.

Zakres naszych usług wpisuje się w potrzeby każdego z uczestników procesu budowlanego i zamówień publicznych – m.in. zamawiającego, wykonawcy, projektanta, podwykonawcy, inwestora, inżynierów-konsultantów – podmioty nadzorujące i rozliczające inwestycje.

Z sukcesami realizujemy cele naszych klientów poprzez doprowadzanie do zmiany zapisów umownych, w tym terminów i dodatkowych płatności.

W trudnym okresie pandemii doprowadziliśmy do modyfikacji umów, aby poprawić sytuację faktyczną i ekonomiczną naszych klientów (poprawa płynności finansowej, rentowności inwestycji, eliminowanie opóźnień).

Nie obce jest nam uzyskiwanie korzyści w sytuacjach spornych, zarówno w toku procesów sądowych jak i mediacji.

Członkowie naszego zespołu interesują się bieżącą sytuacją w branży, aby odpowiednio reagować na zagrożenia dla klientów lub korzystać z pojawiających się możliwości poprawy ich sytuacji. Chętnie wymieniamy poglądy podczas konferencji (często w roli prelegentów lub uczestników debat), oraz poprzez publikacje merytoryczne. 

Pozazawodowa aktywność naszego zespołu sprzyja i komponuje się z życiem zawodowym:

  • pojawiają się na świecie nowi członkowie rodzin – co jest testem na wielozadaniowość, odporność na stres i brak snu  😉
  • realizujemy swoje pasje i próbujemy sił w nowych – sprzyja to wytrwałości, zarządzaniu czasem, otwartości na zmiany, rozwijaniu kreatywności i odwagi, pokonywaniu własnych ograniczeń  🙂
  • podróżujemy, zwiedzamy, doświadczamy odmienności kulturowych, przez co poszerzamy horyzonty, jesteśmy otwarci na różnorodność, wdrażanie zmian, zastosowanie nowych, nieszablonowych rozwiązań  🙂

Dziękujemy za wszystkie wspólne projekty i przedsięwzięcia!