Specjaliści do spraw zamówień publicznych DSK Kancelaria odnieśli kolejny sukces przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO). Reprezentowaliśmy dużą spółkę projektową.

Nasz Klient brał udział w jednym z kluczowych postępowań przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu wraz z nadzorem autorskim. Projekt dotyczył jednej z największych rzek w Polsce. Oferta Klienta została oceniona na drugiej pozycji w ramach końcowego rankingu ofert.

Kancelaria DSK, przy technicznym wparciu ze strony Klienta, skutecznie zakwestionowała wybór najkorzystniejszej oferty.

Przeczytaj więcej tutaj.