Nasz Klient – duża spółka projektowa, brał udział w jednym z kluczowych postępowań przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na budowę mostu, wraz z nadzorem autorskim, na jednej z największych rzek w Polsce. Jego oferta została oceniona na drugiej pozycji w ramach końcowego rankingu ofert.

Kancelaria DSK, przy technicznym wparciu Klienta, skutecznie zakwestionowała wybór oferty najkorzystniejszej.

KIO przychyliła się do argumentacji przedstawionej przez Kingę Kozłowska-Witek z DSK i potwierdziła, że oferent wybrany do realizacji zamówienia wprowadził zamawiającego w błąd, wskazując że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W konsekwencji oferta naszego Klienta powinna zostać wybrana jako najbardziej korzystna.

To rozstrzygnięcie to kolejny argument na to, że zawsze warto walczyć o uzyskanie zamówienia, a skonstruowanie odpowiedniej koncepcji działań pozwala na osiągnięcie sukcesu.