Wspólne działania branży IT w zakresie pomocy dla Ukrainy - m. in. konsultacje projektu specustawy dotyczącej osób uciekających przed wojną do Polski.

Polska branża IT, reprezentowana przez SoDA – Software Development Association Poland, ITCorner i Stowarzyszenie Klaster ITC Pomorze Zachodnie, przedstawiła administracji rządowej wspólne stanowisko wobec ataku Rosji na Ukrainę.

Wzywając do współpracy w celu pomocy dla Ukrainy i napływających do Polski obywateli z Ukrainy, przedstawiciele branży bezpośrednio odnieśli się do przygotowywanej przez rząd specustawy związanej z legalizacją pobytu oraz zatrudnianiem obywateli Ukrainy. Michał Jackowski i Paweł Kuźmiak – partnerzy DSK Kancelaria oraz Piotr Płoński – Advisor Lex, zaopiniowali projekt założeń specustawy i zgłosili szereg postulatów i uwag.

Wspólne stanowisko branży IT zostało przekazane do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.