10 marca 2022 roku odbyło się 27. spotkanie z cyklu Meet(IP)ings. Wzięła w nim udział Kinga Nowak z zespołu korporacyjnego i prawa IT DSK Kancelaria. Meet(IP)ings to spotkania prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej – organizowane są cyklicznie wraz z Wy­ż­szą Sz­ko­­łą Ba­n­ko­­wą w Poznaniu oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Podczas swojego wystąpienia Kinga mówiła o streamingu z perspektywy prawnej.