W związku z agresją Rosji na Ukrainę wiele firm angażuje się obecnie w udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej poszkodowanym. Na jakich zasadach firmy mogą odliczyć darowizny od dochodu? Kiedy można to zrobić? Czy odliczenia dotyczą tylko darowizn pieniężnych czy także rzeczowych? Poniżej zebraliśmy podstawowe wiadomości.

DAROWIZNAŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DLA UKRAINY

CIT / PIT

Odliczenie darowizny pieniężnej od dochodu

Warunki:

 • darowizna na rzecz organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego z PL, UE, EOG (ale nie z Ukrainy)
 • wykonuje działalność pożytku publicznego, ale nie musi być zarejestrowana jako OPP
 • darowizna nie przekracza 10% dochodu podatnika CIT/6% dochodu podatnika PIT

VAT

Darowizna pieniężna nie podlega opodatkowaniu VATem

DAROWIZNA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I INNYCH RZECZY DLA UKRAINY

CIT / PIT

I. Darowizna artykułów spożywczych (z wyłączeniem alkoholu) jako koszty uzyskania przychodów

Warunki uznania darowizny jako KUP:

 • darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • przeznaczenie: działalność charytatywna OPP

II. Wydatki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR – jako KUP

Warunki zaliczenia do KUP m.in.:

 • posiadanie strategii CSR, w której mieszczą się wydatki
 • wydatki nie powinny mieć formy darowizny (wydatek powinien się wiązać z ekwiwalentem dla  firmy – np. zwiększać rozpoznawalność, jako podmiotu zaangażowanego społecznie)

III. Odliczenie darowizny rzeczowej od dochodu

Warunki odliczenia:

 • darowizna na rzecz organizacji pozarządowej lub organizacji pożytku publicznego z PL, UE, EOG (ale nie z Ukrainy)
 • wykonuje działalność pożytku publicznego, ale nie musi być zarejestrowana jako OPP
 • darowizna nie przekracza 10% dochodu podatnika CIT/6% dochodu podatnika PIT

VAT

I. O odliczeniu VAT decyduje związek z działalnością opodatkowaną  – w wielu przypadkach  VAT nie będzie podlegał odliczeniu.

Jeśli VAT podlega odliczeniu – darowizna będzie opodatkowana VAT

II. Zwolnienie z VAT dla darowizny artykułów spożywczych (z wyłączeniem alkoholu)

Warunki zwolnienia:

 • darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego
 • przeznaczenie: działalność charytatywna OPP
 • posiadanie potwierdzenia dostawy artykułów spożywczych na rzecz OPP
 • OPP musi udokumentować przeznaczenie darowizny na cele charytatywne
 • OPP musi wykorzystać darowiznę na cele charytatywne