31 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany dotyczące wymagań związanych z oszczędnością energii i izolacyjnością cieplną, w odniesieniu do budynków projektowanych, nowo budowanych i przebudowywanych lub przy zmianie sposobu ich użytkowania. Do wprowadzenia powyższych wymagań obligują postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - dotyczą wskaźnika EP oraz współczynnika przenikania ciepła (U) dla przegród budowlanych oraz wyposażenia technicznego budynków.

Osoby, którym nie uda się otrzymać pozwolenia dotyczącego budowy przed 31 grudnia br., będą musiały dostosować projekt budowlany do nowych przepisów.

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”. Komentarza prawnego udzieliła Anna Loch, radca prawny z Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK Kancelaria.