Łukasz Lewandowski – adwokat i doradca restrukturyzacyjny, szef zespołu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK, został nominowany do nagrody w konkursie „Rising Stars Prawnicy – Liderzy jutra 2021”!

Konkurs jest adresowany do młodych prawników, którzy wyróżniają się wiedzą merytoryczną, pracą na rzecz państwa prawa i społeczeństwa oraz kreatywnością i wykorzystaniem nowych technologii w pracy.

Spośród zgłoszeń, które napłynęły do organizatora konkursu – firmy Wolters Kluwer, kapituła konkursowa wybrała 35 prawników. Z tego grona wyłoni 10 laureatów, którym przyzna prestiżowy tytuł „Rising Star Prawnika – lidera jutra 2021”.

Wśród nominowanych osób są zarówno specjaliści – np. prawa podatkowego, unijnego czy prawa pracy, jak i pracownicy fundacji czy dyrektorzy działów prawnych.

Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Co roku gromadzi naprawdę wybitne osobowości prawnicze.

Serdecznie gratulujemy Łukaszowi i pozostałym nominowanym osobom!