Program „Polski Ład” – konsultacje publiczne w zakresie projektowanych zmian. Zespół podatkowy DSK Kancelaria pomaga wypracować oficjalne stanowisko organizacji: SoDA, IT Corner i Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

26 lipca 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – tzw. Polski Ład. W związku z rozpoczęciem procesu legislacyjnego, organizacje: SoDA, IT Corner i Klaster ICT Pomorze Zachodnie, otrzymały od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej prośbę o wyrażenie opinii w sprawie tego projektu w ramach konsultacji publicznych.

Zespół DSK Kancelaria z udziałem Paweł KuźmiakMichał JackowskiMarta Chorzępa-StarostaKrzysztof Śliwiński, pomógł wypracować oficjalne stanowisko tych organizacji. Trzeba je było przedłożyć do 30 sierpnia 2021 r.

Dużo przepisów, dużo projektowanych zmian, które musieliśmy przeanalizować i ocenić. Postulowaliśmy szereg zmian do przedstawionego projektu i liczymy, że zostaną one uwzględnione na kolejnych etapach procesu legislacyjnego.