Wszystkim zainteresowanym szkoleniami z procedur kontraktowych FIDIC, oferujemy cykl warsztatów opartych na wiedzy i doświadczeniu osób, które na co dzień tworzą zespoły realizujące i nadzorujące kontrakty budowlane. 

Szkolenia Porozmawiajmy o FIDICu przygotowane zostały przez Martę Dziewulską, Kingę Kozłowską-Witek, Karola Przyborskiego i Jędrzeja Witaszczaka. Warsztaty te to okazja do rozmowy, podczas której uczestnicy wymieniają się poglądami, doświadczeniami i wspólnie szukają rozwiązań. Każdy zwraca uwagę na bliski mu aspekt procedur FIDIC, a otwarta rozmowa prowadzi do wspólnych wniosków. Umowy oparte na wzorcu Warunków kontraktowych FIDIC są stosowane w szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ramach zamówień publicznych. Obsługa kontraktów tego typu jest jedną z naszych specjalizacji.

Pierwsze warsztaty Porozmawiajmy o FIDICu przeprowadziliśmy dla lidera w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi oraz prowadzeniu nadzorów inwestorskich.

40 uczestników – inżynierów, rozliczeniowców, roszczeniowców, kosztorysantów i prawników, w ciągu 20 godzin szkoleniowych, podzielonych na 5 spotkań, omówiło m. in. takie tematy, jak:

  • procedura składania i weryfikacji roszczeń wykonawcy w trybie 20.1 WK FIDIC i najczęściej spotykane roszczenia wykonawcy (m.in. ujawnione kolizje, odmienne warunki geologiczne, zmiana prawa, wzrost cen materiałów i surowców, wpływ pandemii na realizację inwestycji i jej koszty),
  • umowy o podwykonawstwo, bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy / dalszego podwykonawcy przez zamawiającego,
  • zmiana umowy o zamówienie publiczne oraz Zmiana wg FIDIC (wyceny, wpływ na terminy realizacyjne),
  • przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz zmiana Kamieni Milowych a Koszt.

Porozmawiajmy o FIDICu to rzeczowa dyskusja oraz wiele interesujących pytań i wyczerpujących odpowiedzi. Szkolenie takie możemy przeprowadzić w terminie dostosowanym do indywidualnych potrzeb, odpowiednio modyfikując też zakres tematyczny. Zapraszamy!

Kontakt: m.dziewulska@dsk-kancelaria.pl