Sprzedaż mieszkania nabytego przez małżonków, po śmierci jednego z nich, nie będzie opodatkowana, jeśli od zakupu minęło 5 lat.

Autor: Agata Wilska

ZASADY OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KUPIONEJ WSPÓLNIE PRZEZ MAŁŻONKÓW

W dniu 6 lutego 2018 roku Minister Finansów wydał korzystną dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych interpretację ogólną 1. Potwierdził w niej stanowisko wyrażone już w maju ubiegłego roku przez Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów 2.

Interpretacja dotyczy zasad opodatkowania sprzedaży nieruchomości kupionej wspólnie przez małżonków. Na gruncie ustawy o PIT sprzedawca nieruchomości powinien zapłacić 19 proc. podatku od dochodu z transakcji. Taki obowiązek nie powstaje, jeżeli sprzedaż nieruchomości następuje po 5 latach od jej nabycia. W przypadku małżeństw, mieszkania lub domy często nabywane są do majątku wspólnego małżonków. Przez długi czas fiskus uważał, że po śmierci jednego z nich następuje powtórne nabycie nieruchomości przez żyjącego małżonka, zatem musiał on czekać 5 lat z jej zbyciem, aby nie zapłacić podatku od dochodu uzyskanego ze sprzedaży.

STANOWISKO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Ze stanowiskiem organów nie zgadzały się sądy administracyjne. W ich ocenie w przypadku spadkobrania nie dochodzi do ponownego nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego. Sądy podkreślały, że z istoty wspólności majątkowej wynika, iż nie można wyodrębnić w majątku wspólnym udziałów przypadających współmałżonkom, a uprawnienia do poszczególnych składników tego majątku przysługują niepodzielnie mężowi i żonie.

Wynika stąd, że moment nabycia nieruchomości na gruncie ustawy o PIT to moment pierwotnego jej zakupu przez małżonków. To stanowisko zaaprobował Naczelny Sąd Administracyjny, a niedawno potwierdził je Minister Finansów.

nr DD2.8201.3.2017.KBF

sygn. II FPS 2/17