Wraz ze zbliżającą się rewolucją dotyczącą ochrony danych osobowych pojawiło się nowe wyzwanie - zapewnienie naszym Klientom obsługi w zakresie przeszkolenia pracowników ze zmieniających się przepisów.

70% podmiotów rejestru REGON stanowią osoby fizyczne prowadzące własną działalność.* Nawet szkoląc codziennie w całym kraju, nie zdążylibyśmy zapoznać wszystkich z RODO. Dlatego wraz z ekspertem w dziedzinie szkoleń, firmą LafLearning by Lafrentz Polska, postanowiliśmy zrealizować ten temat szkoleniowy poprzez e-learning.

Nasza oferta to:

 • dostęp do szkolenia w dowolnym czasie i miejscu (24/7)
 • test wiedzy z opcją certyfikatu,
 • wgląd do wyników pracowników,
 • pewność i bezpieczeństwo przeszkolenia.

Szkolenie RODO, poziom dla pracownika, omawia następujące zagadnienia:

 • RODO – co to jest?
 • wyzwania prawne przed 25 maja 2018 roku,
 • nowe instytucje oraz zmiany wynikające z RODO,
 • IOD – rodzaje powołań, status i pozycja,
 • bezpieczeństwo przetwarzania – czym jest?
 • naruszenie ochrony danych osobowych – instrukcja postępowania,
 • rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów w RODO,
 • wysokość administracyjnych kar pieniężnych.

Zapraszamy!

ZOBACZ SZKOLENIE E-LEARNING RODO

* za Raportem „Przedsiębiorczość w Polsce” (https://www.mr.gov.pl/media/45396/Raport_Przedsiebiorczosc_w_Polsce_2017.pdf)