Trwa nabór wniosków o dofinansowanie do ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych – bardzo łatwo i szybko dostępne dla każdego mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa. 

Urząd Europejski ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomił kolejną edycję programu dotacji z funduszu SME Fund „Ideas powered for business”, żeby wspomóc rozwój i konkurencyjność unijnych MŚP. Tym razem pula do wykorzystania to około 25 milionów euro. 

Dofinansowanie otrzymuje się w postaci bonów: 

  • BON 1 – 1.350 EURO do wykorzystania na usługi wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP Scan)
  • BON 2 – 1000 EURO do wykorzystania w związku z opłatami za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego; 

W sumie MŚP może otrzymać nawet 2.350 euro zwrotu za czynności związane z ochroną swoich praw własności intelektualnej.

W ramach bonów można dostać zwrot m.in.:

  • 75% opłat związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych na szczeblu krajowym, regionalnym i UE
  • 50% opłat związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych poza UE.

Koszt niezwykle silnej ochrony płynącej z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych – kluczowej dla budowania marki każdego przedsiębiorstwa – przy wykorzystaniu dofinansowania wyniesie więc nieporównanie mniej.  

Aby zobrazować ile można zyskać: w przypadku gdyby rzeczywista opłata za rejestrację znaku towarowego na terenie UE wyniosła 850 euro, po dofinansowaniu MŚP zapłaci jedynie 212,5 euro.

Nie warto zwlekać ze składaniem wniosków. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań związanych z ochroną praw własności intelektualnej jest ograniczony – decyduje kolejność zgłoszeń. Cała procedura jest szybka i łatwa. W przypadku wszelkich pytań – zapraszamy do kontaktu. 

Zróbmy coś dla Twojej marki! 

Kontakt:

Aleksander Zieliński: a.zielinski@dsk-kancelaria.pl