Zbliża się termin wejścia w życie kolejnych zmian kodeksu postępowania cywilnego, a wraz z nimi przepisów dotyczących organizacji i toku postępowania. Pisaliśmy już o posiedzeniu przygotowawczym. Tym razem kilka słów o nowych zasadach utrwalania czynności sądu.

Obecnie, aby utrwalać przebieg posiedzenia w sprawach cywilnych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk należy uzyskać zgodę sądu. Sytuacja ulegnie zmianie wraz z wejściem w życie znowelizowanych przepisów procedury cywilnej. Regulacje dotyczące omawianego zagadnienia wejdą w życie w dniu 7 listopada 2019 roku.

Tryb postępowania

Od dnia wejścia w życie nowelizacji nie będzie już wymagane uzyskanie zezwolenia sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Konieczne będzie jednak uprzednie poinformowanie sądu o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Sąd natomiast będzie zobligowany zakazać utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania.

Inaczej niż dotychczas, możliwa będzie rejestracja nie tylko przebiegu wyznaczonego w sprawie posiedzenia, lecz każdej czynności sądowej, przy której strona lub uczestnik będą obecni (np. oględziny, przesłuchanie, itp.).

Idea zmian

Zdaniem ustawodawcy uzasadnieniem wprowadzonych zmian są m.in. społeczne oczekiwania co do jawności działania sądu czy bezzasadne obciążanie sądu dodatkowym obowiązkiem udzielania zgody na rejestrację. Dodatkowo wskazuje się, iż rejestracja czynności sądu dokonywana przez stronę czy uczestnika nie ma co do zasady wpływu na przebieg postępowania i w żaden sposób go nie zakłóca. 

Warto zauważyć, że możliwość rejestracji pozostała ograniczona jedynie do nagrywania dźwięku, co jest uzasadnione z uwagi na ochronę dóbr osobistych i potencjalną odpowiedzialność odszkodowawczą. Dopuszczalność rejestracji obrazu, bez zgody osób obecnych przy czynnościach, wiązałaby się bowiem z naruszeniem  prawa do wizerunku.

O postępowaniu przygotowawczym przeczytaj tutaj: http://dsklegal.pl/artykuly/organizacja-postepowania-wedlug-nowelizacji-procedury-cywilnej/