Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu oraz elektronizacja postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego to nie koniec zmian w prawie restrukturyzacyjnym.

Państwa członkowskie UE są zobowiązane do implementacji tzw. Dyrektywy Restrukturyzacyjnej, której podstawowym celem jest harmonizacja krajowych porządków prawnych w zakresie utworzenia efektywnych narzędzi wczesnego ostrzegania przed niewypłacalnością. 

Zapraszamy do lektury artykułu, którego autorem jest Jacek Olech z działu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK Kancelaria, który ukazał się na prawo.pl.