Rewolucja w podatkach w 2022 roku. W serwisie money.pl można przeczytać artykuł, w którym przedstawiciele organizacji branżowych oceniają wpływ zmian, jakie przyniósł tzw. Polski Ład. W imieniu branży IT wypowiedzi udzielił Michał Jackowski, członek zarządu ITCorner.

– Polski Ład zawiera regulacje pogarszające sytuację osób zatrudnionych i pracodawców, nakładając na nich dodatkowe obciążenia podatkowe – ocenia prof. Michał Jackowski, prawnik i doradca podatkowy.

Jako członek zarządu ITCorner (zrzeszenia firm technologicznych z całej Polski) zauważa jednak, że wobec branży IT rząd był dużo bardziej przyjazny. Jackowski przyznaje, że obniżone stawki ryczałtu podatkowego połączone ze zryczałtowaną stawką opłaty zdrowotnej, liczne ulgi podatkowe czy możliwość łączenia ulgi badawczo-rozwojowej z IP Boxem [preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych na podstawie prawa własności intelektualnej – przyp. red.] zmniejszą w sumie obciążenia podatkowe w 2022 roku.

Mimo to branża nie szczędzi cierpkich słów. Wskazuje, że niemal każdy kraj przyciąga programistów korzystniejszymi stawkami i zasadami opodatkowania. Znacząco korzystniejsze niż w Polsce regulacje są w Portugalii, Rumunii, Gruzji czy na Ukrainie.

– Polskie stawki mogą nie obronić polskiego rynku przed odpływem specjalistów za granicę – ostrzega Jackowski. Dodaje, że klimat wokół zmian prawnych w branży IT nie jest dobry, a tempo wprowadzenia zmian, bardzo krótkie okresy dostosowawcze i skomplikowane przepisy powodują ogromną dezorientację firm.

– To wpływa na ogólny klimat inwestycyjny w branży nowych technologii. Coraz więcej firm myśli o przeniesieniu technologii i działalności w miejsca bardziej stabilne regulacyjnie – komentuje sytuację członek ITCorner.