Na www.prawo.pl przeczytamy artykuł na temat wzrostu liczby ogłoszonych upadłości konsumenckich oraz ich przyczyn. Z instytucji upadłości korzystają obecnie nie tyle typowi konsumenci, co byli przedsiębiorcy, którzy wpadli w spiralę zadłużenia w czasie prowadzenia działalności. Powodem tego jest nie tylko pandemia. Wraz ze zmianą prawa, która nastąpiła ponad rok temu, łatwiej jest z tej instytucji skorzystać. 

Polecamy: Upadłość konsumencka kołem ratunkowym dla byłych przedsiębiorców z komentarzem Łukasza Lewandowskiego.