W najnowszym numerze kwartalnika „Doradcy restrukturyzacyjnego” został opublikowany artykuł Łukasza Lewandowskiego na temat przerwania biegu przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej w kontekście restrukturyzacji dewelopera. Ciekawy temat, nawiązujący do specjalizacji branżowej DSK. Polecamy wszystkim zainteresowanym tematami z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny nr 26