1 grudnia 2021 roku został uruchomiony Krajowy Rejestr Zadłużonych, czyli w pełni elektroniczny, bezpłatny, jawny i powszechnie dostępny rejestr, w którym będzie można znaleźć informacje o dłużnikach.

Temat ten przybliżał na antenie radiowej Jacek Olech z zespołu procesowego i obsługi transakcyjnej DSK.

Jak wyjaśniał Jacek, Krajowy Rejestr Zadłużonych umożliwi uczestnikom obrotu gospodarczego uzyskanie wiedzy o kontrahencie i jego sytuacji gospodarczej. W rejestrze znajdziemy bowiem m. in. informację o prowadzeniu wobec przedsiębiorcy postępowania restrukturyzacyjnego czy o ogłoszeniu upadłości (w tym upadłości konsumenckiej). Znajdziemy w nim również informacje o osobach, wobec których egzekucja została umorzona z uwagi na jej bezskuteczność oraz o osobach fizycznych niepłacących alimentów.

W związku z dużą liczbą informacji ujawnionych w KRZ do wiadomości publicznej, pojawiają się wątpliwości czy ilość tych danych nie jest nadmierna, a także czy w związku z sytuacją pandemiczną nie jest to dodatkowa stygmatyzacja osób lub przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty finansowe – czasem ze względu na okoliczności, na które nie mieli wpływu.