Przedstawiciele DSK biorą dziś udział w Targach Zarządzania Wierzytelnościami, które odbywają się na SGH w Warszawie. Targi te, to jedyne w Polsce wydarzenie, podczas którego firmy związane z odzyskiwaniem należności, oraz firmy doradcze wspierające optymalizację tych procesów, mają możliwość zaprezentowania swoich usług.

Celem targów jest prezentacja nowości branżowych oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu windykacji. Podczas targów odbędą się prelekcje, prowadzone przez wybitnych specjalistów branżowych. Omawiane będą, między innymi, takie zagadnienia, jak:

  • Koniunktura gospodarcza w Polsce – kondycja gospodarstw domowych.
  • Portfel należności polskich przedsiębiorstw – problemy płatnicze w polskiej gospodarce.
  • Działalność biur informacji gospodarczych – stan obecny oraz przyszłość biur informacji gospodarczych.
  • Udogodnienia i nowe technologie w dochodzeniu roszczeń.
  • Realne udogodnienia dla wierzycieli ze strony rządu (teraźniejszość, plany i postulaty).
  • Współpraca z komornikami vs. alternatywne sposoby dochodzenia roszczeń.

Kancelaria DSK jest reprezentowana przez Katarzynę Olczak, Martę Lasotę, Wojciecha Romanowskiego i Grzegorza Durskiego, którzy biorą udział zarówno w części konferencyjnej, jak również wystawienniczej Targów – łącząc śledzenie bieżących trendów ze spotkaniami z uczestnikami rynku wierzytelności.