Spotykamy się dzisiaj we Wrocławiu z jednym z naszych Klientów, żeby podyskutować o wybranych zagadnieniach z prawa zamówień publicznych, które w praktyce budzą szczególne wątpliwości.                                                                                                                      

Nadchodzące zmiany w zasadach składania ofert (m.in. elektroniczny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ), ewoluujące orzecznictwo KIO i TSUE, doświadczenia wynikające z udziału w przetargach oraz ich przygotowywania/prowadzenia wymagają okresowego odświeżenia i ponownego usystematyzowania wiedzy. Takie działania pozwalają na uniknięcie ewentualnych błędów wynikających z rutynowego działania oraz są impulsem do wprowadzenia w przedsiębiorstwie zmian w stosowanych wewnętrznych procedurach organizacyjnych.

Wierzymy, że przekazana wiedza pozwoli naszemu Klientowi na dalszy rozwój i sukcesy biznesowe.