Dziś odbywa się w Warszawie VII Kongres Sektora Pożyczkowego. Jest to cykliczne wydarzenie dotyczące pożyczkowego sektora pozabankowego organizowane przez Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych. Podczas tegorocznego KSP omówiony zostanie temat finansów oraz perspektyw rozwoju rynku.

KSP to miejsce do otwartej dyskusji dla wszystkich zrzeszonych wokół finansów rynku pozabankowego. Kongres skierowany jest do kadr zarządzających rynkiem finansowym – w tym instytucjami pożyczkowymi czy firmami zajmującymi się pośrednictwem finansowym, a także do dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego czy doradztwem prawnym lub strategicznym. Wydarzenie to organizowane jest od 2002 roku – od ponad 15 lat uczestnicy spotkania mogą wymieniać się doświadczeniami, które pozyskali podczas prowadzenia swoich przedsiębiorstw.

Tegoroczne spotkanie skupia się wokół rozwoju sektora i praktyk biznesowych, które warto wykorzystać w tworzeniu dobrego wizerunku. Wydarzenie to jest także świetną okazją do zapoznania się z regulacjami polskimi i europejskimi dotyczącymi pozabankowego sektora pożyczkowego oraz innowacjami, które usprawniają procesy biznesowe. Omówione zostaną także zagrożenia dla rynku oraz szanse i wyzwania, jakie przed nim stoją. Przedstawiony będzie także kierunek rozwoju rynku do roku 2020. Podczas VII KSP nie zabraknie też dyskusji dotyczącej sektora consumer finance oraz zmian w jego otoczeniu prawnym, a także prezentacji dotyczących RODO oraz mediów, które kreują własny obraz rynku pożyczkowego.

DSK Kancelaria na VII KSP reprezentują Łukasz Szmit, Katarzyna Olczak i Grzegorz Durski.