Wśród naszych Klientów znajdują się najwięksi w Europie wykonawcy budowlani, specjalizujących się w budowie dróg i autostrad, związani licznymi kontraktami z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach, w trakcie realizacji szeregu inwestycji, obsługiwani przez nas wykonawcy napotkali wiele – niezależnych od siebie – utrudnień wpływających na możliwość realizowania przez nich zakontraktowanych prac. Skutkiem napotkanych przeszkód był zazwyczaj brak możliwości dotrzymania terminów wykonania robót.

Wychodząc naprzeciw problemom Klientów, DSK Kancelaria zaoferowała szereg kompleksowych i skutecznych rozwiązań.

Jednym z efektów pracy Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych DSK, było pozytywne rozpatrzenie przez GDDKiA roszczeń naszych Klientów o przedłużenie terminów na ukończenie robót, w związku z wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych. Dzięki naszej pomocy, w ramach dwóch inwestycji, wykonawcy zyskali niemal pięć dodatkowych miesięcy na realizację prac. Tak długi okres pozwolił na określenie nowego, realnego, terminu wykonania robót. Dodatkowo, działania naszych prawników – we współpracy z inżynierami – pozwoliły na przyznanie naszym Klientom wielomilionowych kosztów w związku z opisanymi utrudnieniami.

Efektem doradztwa DSK było także uzyskanie przez naszych Klientów dodatkowego Czasu na Ukończenie oraz Kosztu, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi m.in. dotyczącymi decyzji ZRID. Praca ekspertów Kancelarii pozwoliła wykazać długotrwałe procedowanie wniosków po stronie organów administracji publicznej. Przedłużające się procedury wpłynęły na brak możliwości realizowania robót, a w konsekwencji na niemożność dotrzymania terminów określonych w kontrakcie.

Każdorazowo, analiza powstałych problemów wymagała od naszego zespołu działania systemowego. Zdobyte podczas wieloletniej realizacji kontraktów doświadczenie, pozwoliło nam na wypracowanie efektywnych mechanizmów działania, które przyniosły naszym Klientom wymierne korzyści.

W pracami zespołu kierowali: Jakub Depa i Marta Dziewulska.