Co prawda rewolucyjne zmiany w zakresie dematerializacji akcji wchodzą w życie dopiero 31 marca 2021 roku, jednakże nowelizacja Kodeksu spółek handlowych nakłada liczne obowiązki na niepubliczne spółki akcyjne, które zarząd musi podjąć do końca września 2020 roku i to pod rygorem wysokich kar.

Ustawa z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia księgi akcyjnej oraz dematerializacji akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych (co do zasady w spółkach, których akcje nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych).

Znowelizowane przepisy wejdą w życie z dniem 31 marca 2021 roku i przewidują m.in.:

  • dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych (koniec z akcjami w formie papierowej),
  • wprowadzenie albo elektronicznego rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych albo rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW),
  • odebranie zarządowi niepublicznej spółki akcyjnej prawa prowadzenia księgi akcyjnej na podstawie umowy o prowadzenie elektronicznego rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację w KDPW (umowy muszą zostać zawarte do końca września 2020 roku).

Od 21 marca 2021 roku nie będzie już można emitować nowych akcji w formie papierowej i od tego dnia możliwa będzie tylko elektroniczna emisja nowych akcji. Wszystkie akcje papierowe będą podlegać dematerializacji. Dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza będzie świadectwo rejestrowe wydawane albo przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy albo KDPW.

Niepubliczna spółka akcyjna może wykonać obowiązek dematerializacji akcji:

  • albo poprzez zawarcie umowy z podmiotem, który będzie prowadził dla spółki elektroniczny rejestr akcjonariuszy (np. bank, dom maklerski),
  • albo zawrzeć umowę o rejestrację akcji w KDPW.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy (zamiast księgi akcyjnej) może być tylko podmiot, który na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (np. bank, dom maklerski).

Wybór podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (również uchwały WZA wymaga zawarcie umowy o rejestrację akcji w KDPW). Co ważne uchwała musi zostać podjęta przed rozpoczęciem procesu dematerializacji akcji, czyli do dnia 30 września 2020 roku.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Łukasza Lewandowskiego, który ukazał się w serwisie Prawo.pl. Kliknij tutaj.