Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe jest dobrym sposobem na pozyskanie funduszy na określoną działalność. Wsparcie finansowe może przekazać każdy, kto ma na to ochotę i środki. Jest to sposób pozyskiwania kapitału, niezbędnego do realizacji określonego przedsięwzięcia. Pozyskiwanie kapitału organizowane jest na szeroką skalę, najczęściej za pośrednictwem popularnych portali społecznościowych, czy stron internetowych.

EFEKTY CROWDFUNDINGU

W roku 2015 dzięki crowdfundingowi Internauci sfinansowali w Unii Europejskiej projekty na łączną kwotę 5,1 miliarda dolarów.

Z możliwości tej korzystają także osoby znane. Jako przykład można by chociaż wskazać amerykański zespół muzyczny De La Soul, który w 2011 roku, za pośrednictwem portalu www.kickastarter.com ogłosił, że potrzebuje 110 tysięcy dolarów, aby móc nagrać nową płytę. W celu zachęcenia do dokonywania wpłat muzycy zaoferowali swoim darczyńcom udział w jednej z piosenek na przyszłej płycie. Przedsięwzięcie odniosło oczekiwany rezultat.

Crowdfunding nie doczekał się póki, co w Polsce kompleksowej regulacji prawnej. Na skutek wielu nacisków ze strony opinii publicznej w 2014 roku uchwalono ustawę o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych i w ten sposób rozwiano wątpliwości – crowdfunding nie podlega pod regulacje ww. ustawy.

CZYM RÓŻNI SIĘ CROWDFUNDING OD ZBIÓRKI PUBLICZNEJ?

  1. organizator w sposób jasny i klarowny określa cel zbiórki i w dalszej kolejności informuje finansujących o postępach przedsięwzięcia,
  2. przedmiotem crowdfundingu może być każda inicjatywa, o ile jest zgodna z obowiązującym prawem,
  3. apel o udział w finansowaniu projektów dociera do szerokiego i nieokreślonego grona podmiotów,
  4. gromadzenie funduszy odbywa się za pośrednictwem nowych technologii – za pośrednictwem Internetu,
  5. stosunek ma często charakter zobowiązania wzajemnego.