Jedną  z częstych przyczyn utraty płynności finansowej przedsiębiorstw są zatory płatnicze, które powstają wskutek nieregulowania w terminie należności. W polskiej codzienności gospodarczej problem przeterminowanych należności dotyka przedsiębiorców od wielu lat. Obecnie zjawisko to się nasila. Szansą na skuteczne egzekwowanie długów jest outsourcing usług windykacyjnych. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Dlaczego warto? Powodów jest kilka.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Wyższa skuteczność działania, a tym samym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności sprawia, że zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne decydują się na skorzystanie z usługi outsourcingu windykacji. Obie grupy, w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych podmiotów dysponują ograniczonymi możliwościami kontaktu z dłużnikiem. Zazwyczaj prowadzone na własną rękę działania pochłaniają czas i energię oraz rodzą nerwy i frustrację, nie przynosząc pożądanych rezultatów. Dodatkowym bodźcem jest brak fachowej wiedzy, niejednokrotnie zbyt emocjonalne podejście do problemu lub poczucie dyskomfortu podczas kolejnych prób przypominana o powstałej zaległości finansowej. Ponadto z punktu widzenia przedsiębiorcy o wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór firmy windykacyjnej niż tworzenie własnych działów windykacji.

SZERSZY ZAKRES USŁUG

Szeroki zakres usług, to jest od działań prewencyjnych, przez windykację polubowną, aż po prowadzenie sprawy na drodze sądowej gwarantuje Zleceniodawcy odpowiednią szybkość działań oraz zdecydowanie szersze wsparcie merytoryczne. Równie ważne jest aby wybrany podmiot potrafił zapewnić swojemu Zleceniodawcy pełną opiekę i pomoc również później, w trakcie postępowania komorniczego.

NIŻSZE KOSZTY

Podejmowanie działań windykacyjnych samodzielnie przez przedsiębiorcę lub osobę prywatną, mogą zrujnować budżet, zwłaszcza jeśli nie przynoszą efektów w postaci spłat zaległych należności. Skorzystanie z outsourcingu usług windykacyjnych okazuje się przy tym ekonomiczne.

DELEGOWANIE

Wbrew powszechnemu przekonaniu, zlecenie zewnętrznej firmie odzyskania należności nie oznacza utraty kontroli nad procesem windykacyjnym czy utraty prawa do podejmowania kluczowych decyzji. Zleceniodawca sam decyduje o zakresie nadawanego pełnomocnictwa. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu, gdyż problem nieuregulowanych należności przejmuje zewnętrzny podmiot, a Zleceniodawca może skupić się na swoich obowiązkach i kluczowej działalności firmy.

PREWENCJA

Każda firma zna swoich klientów i wie, w przypadku których może wystąpić problem z regularnymi płatnościami. W celu wyeliminowania sytuacji nieterminowych płatności w przyszłości ciekawą propozycją wydaje się usługa prewencyjna. Umieszczenie na każdej wystawionej fakturze informacji o podmiocie, który będzie kontaktował się z klientem w przypadku nieterminowej zapłaty to forma ostrzeżenia, uświadamiająca nabywcy, że w przypadku niedotrzymania terminu płatności lub jej całkowitego zaniechania, zostanie uruchomione postępowanie windykacyjne.

DOŚWIADCZENIE

Istotnym elementem do wyboru takiego, a nie innego podmiotu jest jego staż na rynku. To jeden z najlepszych mierników poziomu satysfakcji dotychczasowych klientów oraz wskaźników skuteczności, doświadczenia i profesjonalizmu. Łatwo się domyślić, że podmiot świadczący usługi windykacyjne nie utrzymałaby się długo na rynku, gdyby klienci nie byli zadowoleni z jego usług.

OWOCNA WSPÓŁPRACA

Przed podjęciem ostatecznej decyzji obligatoryjnie należy sprawdzić opinie o wybranej firmie. Najlepszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji są referencje. Warto także zapoznać się z oferowanymi przez dany podmiot warunkami współpracy i zdobyć wiedzę na temat jego skuteczności.

Warto poświęcić czas na wybranie odpowiedniej firmy, świadczącej usługi windykacyjne. Trafny wybór to przede wszystkim redukcja kosztów stałych, która pozwala zachować Zleceniodawcy większą elastyczność oraz poprawia jakość procesów, ponieważ zajmują się nimi profesjonaliści, którzy dysponują najlepszą wiedzą z danej dziedziny.