Co się wydarzyło w DSK w październiku, listopadzie i grudniu 2018? Krótkie podsumowanie.

1. Otwarcie nowego biura: Dział Zarządzania Wierzytelnościami DSK przeniósł się do nowej siedziby w Poznaniu. Dysponujemy teraz prawie 700 m2 wygodnej przestrzeni biurowej. Dla przypomnienia, na potrzeby naszych klientów możemy korzystać z „hot desks” w biurach w Warszawie i Krakowie.

2. Sukcesy naszego zespołu:

 • Szymon Łajszczak uzyskał tytuł doktora nauk prawnych – jego rozprawa doktorska „Rola faktów w ustalaniu podstawy normatywnej aktu stosowania prawa” przygotowana została na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Profesor Michał Jackowski, Partner DSK , ukończył studia MBA na ESCP – najstarszej uczelni biznesowej w Europie;
 • Profesor Michał Jackowski został zaproszony do wygłoszenia prelekcji na temat zwinnego zarządzania w departamencie prawnym podczas Corporate Legal Forum. Wśród innych zaproszonych prelegentów znaleźli się dyrektorzy departamentów prawnych wiodących firm, takich jak: Coca Cola, Volkswagen, Kompania Piwowarska, Accelor Mittal i innych;
 • Marta Chorzępa-Starosta, Marta Ciesielska, Michał Jackowski i Łukasz Szmit opublikowali artykuły z zakresu podatków, RODO i prawa europejskiego;
 • Łukasz Lewandowski rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Marta Dziewulska i Kinga Kozłowska-Witek aktywnie uczestniczyły w spotkaniu branży inwestycyjnej poświęconemu prawnym możliwościom zmiany wynagrodzenia z tytułu kontraktów ryczałtowych w związku z ogromnym wzrostem kosztów w trakcie realizacji kontraktów na roboty budowlane;
 • Tomasz Wojech wygłosił prelekcję na temat możliwości i skutków zabezpieczenia powództwa opartego na klauzuli rebus sic stantibus co do umów zawieranych w trybie zamówień publicznych na konferencji dotyczącej inwestycji publicznych zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski;
 • Marcin Palusiński i Marta Chorzępa-Starosta przeprowadzili serię szkoleń w zakresie zmian w przepisach podatkowych obowiązujących od 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem prawa IT i inwestycyjnego;
 • Witamy nowych współpracowników! Dołączyli do nas: Monika Kowalczyk i Marta Kownacka – doświadczone prawniczki (adwokat i radca prawny), oraz Aleksander Zieliński – młodszy prawnik, specjalista w zakresie prawa IT i własności intelektualnej. Nasz zespół liczy obecnie prawie 60 osób.

3. Ostatni kwartał 2018 roku przyniósł nam również nowych klientów oraz nowe kontrakty:

 • zawarliśmy trzy duże kontrakty z 10 najważniejszymi firmami z branży budowlanej, w tym jeden z liderem tej branży;
 • rozpoczął się duży projekt inwestycyjny w Poznaniu – Stara Rzeźnia – Kancelaria DSK ma w nim swój udział w postaci doradztwa prawnego;
 • rozwijamy naszą ofertę w zakresie połączonych usług prawniczych i inżynieryjnych – podpisaliśmy dwie umowy dotyczące budowy dróg ekspresowych / autostrad;
 • wszczęliśmy dwa postępowania z zastosowaniem klauzuli rebus sic stantibus (zwiększanie wynagrodzenia ryczałtowego). W imieniu naszych klientów (dużych inwestorów budowlanych) dochodzimy ponad 30 mln dodatkowych kosztów;
 • zostaliśmy wybrani na doradcę prawnego dla jednej ze spółek z Grupy ENEA – świadczenie usług rozpoczynamy w bieżącym miesiącu;
 • nasz dział podatkowo-celny zawarł nowe umowy na wdrożenie AEO. AEO to certyfikat, który zapewnia status zaufanego przedsiębiorcy (Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego) i daje szereg korzyści (takich np. jak: mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych, priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli, czy możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli). Posiadając certyfikat AEO firma staje się partnerem VIP w kontaktach z administracją celną w Polsce i za granicą. Coraz częściej w przetargach (zarówno publicznych, jak i organizowanych przez duże korporacje) wymagane jest, aby wykonawca posiadał certyfikat AEO;
 • zawarliśmy dwa nowe kontrakty z software house’ami w Poznaniu i Gdańsku;
 • podpisaliśmy umowę na obsługę prawną kolejnej rundy finansowania dla wielkopolskiej firmy produkcyjnej. W jej ramach przygotujemy aktualizację istniejącej umowy inwestycyjnej dla nowych akcjonariuszy i przeprowadzimy proces podwyższenia kapitału;
 • oprócz tych nowych projektów, miniony kwartał obfitował w coraz większą ilość bieżącej pracy – umowy IT Agile, kilka spraw sądowych, nowe roszczenia dla wykonawców robót budowlanych.