Karol Przyborski

Stanowisko:

specjalista ds. roszczeń

Obszary doradztwa:

FIDIC, kontrakty infrastrukturalne

Zespół:

obsługa inwestycji i zamówień publicznych

Języki:

  • Karol specjalizuje się w obsłudze kontraktów realizowanych na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC. W szczególności zajmuje się rozliczaniem kontraktów drogowych – zarówno obmiarowych jak i ryczałtowych
  • Ma duże doświadczenie w przygotowywaniu kalkulacji roszczeń, a także przygotowywaniu harmonogramów robót
  • Jego kompetencje i doświadczenia inżynierskie są komplementarne do doświadczeń prawników i kluczowe dla usług całego zespołu
  • Praktykę zawodową rozpoczął w czasie studiów jako asystent projektanta i kontynuował jako inżynier przy realizacji inwestycji dotyczących dróg ekspresowych i węzłów komunikacyjnych
  • Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku budownictwo – Budowa dróg i mostów

Wybrane doświadczenia

  • Obsługa inżynieryjno-techniczna (harmonogramowanie, analizy techniczne, rozliczenia): Droga S7 (Chęciny-Jędrzejów), Droga S61 (odcinek: węzeł Łomża Zachód – węzeł Kolno (Toto)), Droga S5 (Poznań – Wrocław, odcinek Poznań-Głuchowo–Wronczyn)
  • Projekt i budowa: S61 Szczuczyn-Budzisko (granice państwa) – z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. Węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie
Karol-Przyborski-DSK-Kancelaria