Wczoraj Michał Jackowski wyjaśniał słuchaczom radia RDC kwestie związane z projektem AI Act, przyjętym dzień wcześniej przez Parlament Europejski. AI Act ma regulować stosowanie systemów opartych na sztucznej inteligencji w ramach całej Unii Europejskiej, a tworząc ramy prawne dla bezpiecznego stosowania AI, Europa staje się liderem regulacji w tym obszarze. Jednocześnie przed UE stoi wyzwanie aby znaleźć złoty środek pomiędzy zachowaniem wysokich standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników systemów AI, a stworzeniem warunków dla rozwoju innowacji. Rozporządzenie przejdzie teraz do końcowego etapu „rozmów trójstronnych” w procesie regulacyjnym UE.

Oprócz Michała Jackowskiego, w ostatnim czasie można było usłyszeć w rozgłośniach radiowych również Mikołaja Wizę, który w programie III Polskiego Radia ponownie wypowiadał się na temat AI w kontekście praw autorskich oraz Jacka Olecha, który w programie Cztery Pory Roku przypominał o tym gdzie można szukać podstaw prawnych regulujących kwestie stosunków sąsiedzkich, a w Radiu Kierowców mówił o prawach i obowiązkach kupujących samochody używane.