Jacek Olech z działu procesowego i obsługi transakcyjnej uczestniczył w VII Forum Młodych Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 19-21 maja 2023 roku w Łodzi.

Forum to ogólnopolski projekt adresowany do radców prawnych w wieku do 35 lat i ze stażem pracy w zawodzie radcy nie dłuższym niż 4 lata. Głównym celem Forum jest wymiana doświadczeń i wymiana pomysłów związanych z działalnością radców na rynku prawniczym.

Tematem tegorocznego spotkania było zacieśnienie współpracy młodych radców z samorządem radcowskim. Wzięło w nim udział ponad 50 uczestników z całej Polski. Jacek brał udział w pracach grupy roboczej zajmującej się kwestiami budowania wizerunku radcy prawnego oraz wykorzystania nowych technologii w codziennej pracy.