13 września 2019 roku w Warszawie, przeprowadziliśmy szkolenie z procedur związanych z AML (anti-money laundering) dla jednego z naszych Klientów. 

13 września 2019 roku w Warszawie, przeprowadziliśmy szkolenie z procedur związanych z AML (anti-money laundering) dla jednego z naszych Klientów.

Dla naszego Klienta, dużej firmy z branży pożyczkowej, przeprowadziliśmy szkolenie dotyczące realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie miało charakter wdrożeniowy i dotyczyło procedur AML opracowanych przez DSK dla tego Klienta.