9 kwietnia br. Szkoła Przywództwa Instytutu Wolności gościła Michała Jackowskiego i Nataliię Mushak. Przeprowadzili oni jeden z inauguracyjnych wykładów – na temat „The war in Ukraine and migration challenges for Poland”.

Nataliia – profesor prawa europejskiego z uniwersytetu w Kijowie przedstawiła swój punkt widzenia na temat przyczyn wojny i jej pierwszych konsekwencji.

Michał Jackowski podzielił się swoim doświadczeniem w pracy z firmami ukraińskimi, które relokują się do Polski oraz firmami polskimi, które mają ukraińskie spółki lub oddziały albo ukraińskich pracowników. A także doświadczeniem 5 tygodni wsparcia dla ludzi z Ukrainy przez fundacje z którymi współdziałamy.